Fijn dat u belangstelling heeft voor het werk van ons comité. Stichting Oost Europa Comité Ureterp is een comité ontstaan uit -en wordt gesteund door- de gezamenlijke kerken van Ureterp. Wij worden gedreven door Gods liefde voor mensen en willen dat doorgeven. “Geloof dat niet met daden samengaat, is geen echt geloof” Als je dat gelooft, moet je er naar handelen. (Jacobus 2:20) Ons comité zet zich onder andere in voor de allerarmsten onder de Roemeense bevolking, de zigeuners.  Zij worden systematisch gediscrimineerd, krijgen weinig kansen en leven daardoor in bittere armoede. Door de kinderen op te vangen, te onderwijzen en van voeding te voorzien, willen wij bijdragen aan kansen die wij vanzelfsprekend vinden.
IDENTITEIT
Ons comité bestaat uit 7 leden maar heeft heel veel medewerkers en symphatisanten. Anita Weening (secretariaat). Anneke van Houten.(Penningmeester) Anne Bonthuis Vacant( Voorzitter) Jantina de Haan (contactpersoon diaconie PKN Ureterp) Sonja Rohaan Aukje van der Velde
STICHTING OOST EUROPA COMITÉ URETERP