PROJECTEN
Terug
HET BLAUWE HUIS
Het Blauwe huis is “op ons pad gekomen” Een initiatief van Phoneo en een project van Mihaela. Zij vangt ernstig mishandelde vrouwen op, soms met kinderen. Deze vrouwen worden opgevangen en begeleid naar de professionele zorg. Er wordt ook samengewerkt met professionele opvang. Wij mochten, samen met mensen uit Aduard, stevig meehelpen aan dit project.  
Op 9 mei 2012 hebben we de opening gevierd van een multifunctioneel gebouw in Apalina. Hierin worden kinderen geholpen met huiswerk, zijn er programma’s voor kinderen en ouders, kunnen kinderen een keer onder de douche , krijgen ze een warme maaltijd en er worden bijbelstudies gegeven.  
MULTIFUNCTIONEEL GEBOUW IN APALINA
Een nieuw project, waar we in 2013 mee gestart zijn is Selah. Hier worden de kinderen van Petelea in de ochtend opgehaald, gewassen, gekleed en naar school gebracht. Na schooltijd worden ze geholpen met huiswerk. Dat is nodig omdat de ouders vaak niet eens kunnen lezen en schrijven.  
Casa Ana is een opvanghuis voor zigeunerkinderen. Huis van Barmhartigheid is de betekenis van de naam. Dat wil Phoneo zijn voor de kinderen. Veel verzorging, een stukje opvoeding en helpen groot te worden. Samen met Selah (huiswerkbegeleiding) werken de teams aan een betere toekomst voor de zigeunerkinderen.  
SELAH, HUISWERKHULP
CASA-ANA, KINDEROPVANGHUIS
STICHTING OOST EUROPA COMITÉ URETERP