NIEUWS& ACTIES
ONDERWIJS AAN ZIGEUNERKINDEREN Onze stichting richt zich vooral op de kinderen in de zigeunerdorpen. Onderwijs, maar ook gezondheid en huisvesting. Als je geen droge en warme slaapplaats hebt, is leren op school niet te doen. Daarom bouwen we ook huisjes voor hen die nauwelijks een dak boven hun hoofd hebben. In de herfstvakantie gaat er een grote groep mensen uit Ureterp bouwen aan deze woninkjes. Daarna een tweede ploeg.  Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de diaconie van de GKV gemeente van Ureterp. We hebben ook geld nodig om eerste (nood)hulp te kunnen verlenen en het op weg helpen naar de reguliere hulpverlening voorzover dat aanwezig is. Denk hierbij aan de opvang van tienermoeders, mishandelde en tot de straat veroordeelde kinderen en volwassenen Ook om medicijnen te kunnen kopen voor zieke mensen die geen geld hebben voor medische hulp en daar ook niet voor verzekerd zijn. Rabobank Drachten. NL47RABO 0363 9320 54
STICHTING OOST EUROPA COMITÉ URETERP
De school is klaar. Vele groepen hebben er aan gebouwd. Uit Nederland , Uit Engeland, uit roemenie enz. Door middel van fysiek bouwen en door middel van geldelijk steun. Het is een prachtige school geworden. Toekomstbestendig, warm, schoon en veilig. De zigeunerkinderen kunnen er douchen, naar het toilet gaan, huiswerk begeleiding krijgen en vooral liefde. Wij, maar vooral de kinderen en leerkrachten zijn er onvoorstelbaar blij mee. Nu moet het blijven draaien en ook daar is weer geld voor nodig. Maar als zo’n gebouw er kan komen dan, dan zal het werken erin toch ook lukken. Daar vertrouwen wij op. Dank aan allen die ons steunden. ( en hopelijk wilt u dat blijven doen)