Beleidsplan
Beleidsplan Voor   u   ligt   het   beleidsplan   van   de   Stichting   Comité   Oost-Europa   Ureterp.   Het   plan   omvat   een overzicht   van   de   doelstellingen,   activiteiten,   beloningsbeleid   en   geeft   inzicht   in   de   werving   en   het beheer   van   de   financiële   middelen.   Het   plan   is   opgesteld   i.h.k.v.   de   ANBI   regeling   en   zal   jaarlijks worden geactualiseerd. Het bestuur van de Stichting Comité Oost-Europa Ureterp, Anneke van Houten, Penningmeester januari 2018
STICHTING OOST EUROPA COMITÉ URETERP